Turistické zajímavosti obcí Stará Bystrica a Řeka nejen pro nás.

Informace o obci Řeka

!!! Nepřehlédněte novinku: virtuální prohlídka obce ŘEKA !!!

počátek obce Půvabná podhorská obec na stejnojmenné říčce leží v kotlině mezi Gutským vrchem, Ropičkou a Godulou. Nad hlubokými údolími se vypínají zalesněné hřebeny Moravskoslezských Beskyd, které zde dosahují tisícimetrových nadmořských výšek. Podstatná část území obce spadá do chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je jednou z obcí „mikroregionu obcí povodí Stonávky“ s největší nabídkou cestovního ruchu v oblasti horské turistiky a rekreace. Celková rozloha obce je 1348 ha, z toho zemědělská půda činí 16,4 % a lesní pozemky 73,5%. Obec se nachází v 480 m. n. v. Od začátku po konec katastru obce měří Řeka 5,9 km, její převýšení je 580 m. V současnosti zde žije téměř 500 stálých obyvatel ve 200 rodinných domech. Většina obyvatelstva (73%) je české národnosti. Téměř čtvrtinu obyvatel ( 21,5%) tvoří občané s polskou národností. V turistické sezóně se počet obyvatel zvyšuje na 2000 zásluhou místních chatařů a turistu.

pohled z hor na obec Historie obce je spjatá s pastevectvím. Horské stráně v minulosti využívali k salašnictví valašští pastevci, kteří sehráli významnou úlohu při osidlování Beskyd. Řeka je nejmladší obcí Těšínského Slezska. Samostatná osada, nazývaná Smilovická Řeka, se vydělila ze Smilovic a Gutů v roce 1644. Svůj název Řeka dostala až v roce 1823. Obyvatelé vesnice byli formováni těžkým životem při práci na chudých políčkách, při práci v okolních lesích a kamenolomu. Nazelenalý godulský pískovec tu byl lámán od nepaměti. Od roku 1880 zásluhou těšínského podnikatele Dr. Fuldy je dobýván moderním průmyslovým způsobem. Již v době po 1. světové válce byla Řeka vyhledávaným rekreačním a turistickým místem, o čemž svědčí historie místního hotelu, který nechal v roce 1930 vystavět těšínský podnikatel Walter Hoyer. Luxusní hotel Hoyer byl po 2. světové válce znárodněn a přejmenován na hotel Řeka. Ke kulturnímu dědictví patří několik původních dřevěných stavení, z nichž některé slouží svému původnímu účelu, jiné jako rekreační chaty.

pohled z hor na obec

Kulturní život obce je spjat s místními organizacemi a spolky. Svaz dobrovolných hasičů, který funguje v obci od roku 1929, zde pořádá hasičské soutěže, hasičské zábavy, akce pro děti a další aktivity. Významnou úlohu v kulturním životě polského obyvatelstva Řeky má organizace PZKO založená v roce 1948. Na území obce se nachází honitba Mysliveckého sdružení Smilovice - Řeka , které vykonává právo myslivosti v honitbě o rozloze 1347 m2. První myslivecká společnost zde vznikla v roce 1952. Obyvatelé se dále sdružují v Českém svazu včelařů, Klubu důchodců, Svazu tělesně postižených.V létě láká turisty, cykloturisty a jezdce na koních krásná příroda Moravskoslezských Beskyd. Jejich kopce jsou hustě porostlé původně jedlobukovým porostem. V dnešní době převažuje smrkový porost. Okolní lesy nabízejí turistům ke sběru houby a lesní plody. Všímavý návštěvník může objevit v CHKO řadu chráněných rostlin a živočichů, mezi jinými např. mravence lesního, mloka skvrnitého, tetřeva hlušce, čápa černého či krkavce velkého. Pro suchá místa je typický výskyt chráněné zmije obecné, pro mokřiny pak užovky obojkové. Hřebeny okolních hor jsou teritoriem chráněných velkých šelem – rysa ostrovida, vlka. Ojediněle přes hřebeny přejde ze sousedního Slovenska největší šelma ČR – medvěd hnědý.

obecní úřad
V zimě jsou lesní cesty protkány řadou běžeckých stop a hřebenové trasy nabízejí běžkařům úchvatné panoramatické pohledy na Těšínské a Polské Beskydy. Při dobrých sněhových podmínkách jsou milovníkům bílého sportu k dispozici dvě sjezdovky. Tzv. „malý vlek“ s lyžařskou školou, vlekem pro nejmenší a večerním lyžováním má délku 380 m. Je částečně zasněžován. „Velký vlek“ patří mezi obtížnější sjezdovky. Měří 1170 m, s převýšením 390 m. Vede na hřeben, takže je využíván i běžkaři. Pro potřeby zimní rekreace byl vlek vybudován TVJ Slavií Havířov již v roce 1965. Po nových rekonstrukcích a dovybavení sociálním zázemím patří k hojně navštěvovaným střediskům lyžaři celého Moravskoslezského kraje.


Návštěvník obce může využít k rekreaci místní rekreační středisko „Javor“ s venkovními bazény s vyhřívanou vodou. Pro jeho občerstvení slouží několik restauračních zařízení. Pokud si turista chce zpestřit svůj program, může navštívit i zajímavá místa v okolních vesnicích. V Komorní Lhotce bylinné lázničky, finskou saunu nebo cvičnou horolezeckou stěnu. Za sportem se může vypravit také do sousedních Smilovic, kde je k využití víceúčelová sportovní hala, venkovní víceúčelové hřiště a tenisové kurty. Milovníci golfu mohou navštívit golfové hřiště v Ropici. Za zhlédnutí stojí i unikátní původní dřevěný kostel v Gutech. Do vnitřních prostor se může návštěvník podívat v době mše (v neděli v 11 hod). Další podrobnější informace lze získat na Informačním centru mikroregionu obcí povodí Stonávky v Komorní Lhotce.
eka & Star Bystrica Tento mikroprojekt: "Turistické zajímavosti obcí Stará Bystrica a Řeka nejen pro nás" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

sponzoi a partnei

Aktualizováno: 28.12.2010 CHALU webdesign - Všechna práva vyhrazena.