Turistické zajímavosti obcí Stará Bystrica a Řeka nejen pro nás.

Informace o obci Stará Bystrica

letecký pohled na obec Kysucká obec ležící na severozápadní hranici Slovenska v okrese Čadca v srdci Bystrické doliny. Sousedí se třemi obcemi: Klubinou, Radôstkou a Novou Bystricou. Počátky obce sahají přinejmenším do 15. století. V současnosti má víc než 2 600 obyvatel.

První písemná zmínka o Staré Bystrici je z roku 1417. V roce 1498 zde byla zřízena celnice, kde se vybíraly celní poplatky při přechodu do Polska. V 16. století začalo osidlování valachy zabývajícími se pasením horského dobytka. Osidlovali nejen původní část vesnice, ale i okrajová území. V minulosti se zde těžila železná ruda a byly tu v provozu jediné železárny v Trenčianské župě. Vyráběly se zde také kvalitní cihly v místní cihlárně.

letecký pohled na obec Obec prošla v minulosti těžkými obdobími – povodně, velká sucha, nákaza cholerou. To vedlo mnohé obyvatele k odchodu do zahraničí. V novověkých dějinách se pak období první a druhé světové války podepsalo na stavu obce. Na památku nástrah druhé světové války byl postaven Kříž díků v Senkově, kde se každoročně konají děkovné bohoslužby.

obecní úřadStará Bystrice má mnoho náboženských památek – sochy Panny Marie, kapličky, kříže, kostely. V současnosti si návštěvník obce může prohlédnout největší atrakci - Slovenský orloj, projít se po revitalizovaném náměstí sv. Michaela Archanděla, občerstvit se ve Zbojnické baště. V blízkosti obce se nachází chráněná přírodní rezervace Veľká Rača, Skanzen ve Vychylovce s unikátní lesní železnicí, Vodní dílo v Nové Bystrici, chráněný přírodní výtvor Vychylovské prahy a rodiště Juraje Jánošíka – Terchová. Pokud jste milovníky horské turistiky, můžete navštívit lesy, které obec obklopují. Místní lesy jsou rájem houbařů. Můžete zde spatřit jelení a srnčí zvěř. Nachází se tu vzácné chráněné porosty.
eka & Star Bystrica Tento mikroprojekt: "Turistické zajímavosti obcí Stará Bystrica a Řeka nejen pro nás" je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.

sponzoi a partnei

Aktualizováno: 28.12.2010 CHALU webdesign - Všechna práva vyhrazena.